Ontwerp en Beplantingsplan belevingsbos lust&last

Het voedselbos Lust & Last bestaat uit een productie- en een belevingsbos. Voor het belevingsbos is gekozen voor een concept waarbij het thema ‘bedrijf in transitie’ centraal staat. Naast de aanwezige permacultuur moestuin worden elementen als een vaste groenten tuin en experimentele boomgaard onderdeel van de beleving. De ruimtelijke structuur wordt ingezet met kleine dijklichamen van grond dat vrijkomt bij het maken van de poelen. Hiermee wordt verwezen naar het typerende moza├»ek landschap van Goeree-Overflakkee

Ontwerp 2022 – Uitvoering: najaar 2022