Een voedselbos is een door de mens gecreƫerd systeem dat is gebaseerd op de principes van een natuurlijk bos(rand) waarin eetbare en anderszins nuttige meerjarige planten worden gecombineerd. Het is een vorm van voedselproductie waarbij landbouw en natuur samen komen. De basis is een gezonde, vruchtbare bodem vol bodemleven. Meerdere beplantingslagen, grote en kleine bomen en struiken, klimplanten, kruiden en bodembedekkers worden gecombineerd tot een gelaagd systeem in ruimte en tijd. De diversiteit aan inheemse en uitheemse planten geeft veel ecologische waarde en is weerbaar tegen ziekten en plagen.

De vormgeving en beplantingskeuze wordt bepaald door de context en plaatselijke omstandigheden in combinatie met de doelen van het voedselbos. Daarbij zijn in grote lijnen twee typen voedselbossen te onderscheiden; het productiebos, gericht op efficiƫnte productie wat resulteert in een opzet met beplanting op rijen en een doordachte infrastructuur voor onderhoud en oogst en het parkbos, gericht op beleving en educatie met vaak een organische structuur, hoge diversiteit aan soorten en ruimte voor samenkomst. Beide modellen zijn regeneratief, ecologisch waardevol en kunnen uiteraard ook worden gecombineerd.

Het ontwerp van een voedselbos start met een landschappelijke analyse waarbij onder andere wordt gekeken naar de ruimtelijke, historische en ecologische context, bestemmingsplan, bodem, water(systeem), zon, wind en aanwezige elementen. Ook is het belangrijk de doelen van het voedselbos zo helder mogelijk te krijgen om tot een programma van eisen te komen. Vervolgens wordt in een aantal stappen van concept / vlekkenplan tot definitief ontwerp met beplantingsplan gewerkt.

Bij de aanleg van het voedselbos kan het ontwerp worden uitgezet met behulp van een GPS systeem. Hiermee is het mogelijk om de positie van paden, beplanting, poelen, etc. zeer nauwkeurig in het veld te bepalen. Ook is het mogelijk om de aanplant met bijvoorbeeld vrijwilligers te begeleiden en het bestellen van al het benodigde plantgoed kan indien gewenst ook worden gedaan.

Meer informatie over de mogelijkheden of een keer kennis maken om de opties te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op.