Het concept van het voedselmoeras ligt in het verlengde van het voedselbos en is specifiek gericht op grond met natte omstandigheden. In het systeem zijn meerdere lagen aanwezig waarbij een belangrijke rol is weg gelegd voor de kruidachtige (moeras)planten. Net als in het voedselbos is het de diversiteit aan beplantingstypen (bomen, struiken, kruidachtigen, klimmers) en aan soorten die het een veerkrachtig en duurzaam systeem maken.

Het idee voor het voedselmoeras is ontstaan tijdens de jaaropleiding permacultuur aan het Permacultuur Centrum Den Haag. Op het terrein van Eetbaar Park, aan de rand van het Zuiderpark, is de eerste pilot locatie van het voedselmoeras gerealiseerd. Op deze plek testen we beplanting, monitoren de effecten op bodem en water en experimenteren met de verwerking en afzet van soms onbekende gewassen. Daarnaast worden er maandelijks rondleidingen gegeven, voor meer informatie kun je kijken op de website van het voedselmoeras

Veel plekken in het westen van Nederland zijn van nature behoorlijk nat. Waterstanden zijn vaak kunstmatig laag om de grond bruikbaar te maken voor landbouw met zware machines. Dit zorgt in het veenweidegebied voor bodemdaling en is niet toekomstbestendig. Het voedselmoeras is een alternatief productiesysteem dat aansluit bij de natte omstandigheden. In zo’n systeem is ontwatering niet of veel minder nodig en kan bodemdaling worden voorkomen. Daarnaast is de verwachting dat een voedselmoeras het water zuivert en de biodiversiteit versterkt.

Momenteel werken we aan de doorontwikkeling van het systeem voor agrarische toepassing in het (veen)weidegebied. Daarnaast zien we potentie voor de toepassing in de stedelijke omgeving, zowel in de openbare ruimte als in tuinen, om water- berging en infiltratie te combineren met kleinschalige voedselproductie, biodiversiteit en beleving.

Nieuwsgierig geworden en wil je eens het gesprek aan gaan om de verschillende mogelijkheden te verkennen of ben je op een andere manier geïnteresseerd om betrokken te raken, neem dan contact op!