Voedselmoeras Den Haag

Het voedselmoeras is een moeras dat volgens de principes van permacultuur is ingericht en voedsel, nonfood producten en maatschappelijke diensten levert. DeĀ  verwachting is dat dit een goede oplossing is voor de problematiek in veenweidegebieden.

Met studiegenoten van de jaaropleiding permacultuur bij Permacultuurcentrum Den Haag is een plan opgesteld voor de eerste pilotlocatie van het concept voedselmoeras. Het doel is om hiermee op termijn een nieuwe, regeneratieve invulling te bieden voor het veenweidegebied, waarbij de waterstand niet meer hoeft te worden verlaagd. Op deze manier wordt een alternatief geboden voor de huidige intensieve veehouderij in dit gebied waarbij landschap en biodiversiteit worden hersteld en negatieve effecten, zoals CO2-uitstoot, schade aan woningen en infrastructuur en de hoge maatschappelijke kosten, worden tegen gegaan. Dankzij de aanmoedigingsprijs van Wij.land en het stuk grond dat in bruikleen beschikbaar werd gesteld door de gemeente Den Haag bij Eetbaar Park – Den Haag kon in het voorjaar van 2021 een start gemaakt worden met de inrichting van deze eerste pilot locatie. Hier wordt onder andere onderzoek gedaan naar de meest geschikte beplantingssoorten voor deze specifieke omstandigheden. Het project is te volgen op https://www.facebook.com/Voedselmoeras

Ontwerp: 2021 – Uitvoering: 2021