Ommuurde tuin, Stellendam

Dit terrein van een voormalige kwekerij in Stellendam heeft een woonfunctie gekregen, waarbij een gedeelte van de kassen is gehandhaafd als zomerverblijf naast de nog de nog te realiseren hoofdwoning. Door van 1 van de kassen het dak te verwijderen is een bijzondere ommuurde ruimte ontstaan waarvoor het ontwerp als eetbare siertuin is opgesteld. In het voorjaar van 2021 is met behulp van de bewoners, hun familie en vrienden en vrijwilligers van Coƶperatie Ondergrond de beplanting aangebracht.

Ontwerp: 2020/ 2021 Uitvoering: 2021