Landschappelijke inpassing Voedselbos Sommelsdijk

Studie naar de landschappelijke kenmerken van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en de mogelijkheden om hier een voedselbos in te passen met respect voor het cultuurhistorische landschap waarmee een vader en zoon het agrarisch bedrijf van ca. 30 ha. willen continueren op een natuur-inclusieve en sociale manier.

Studie: 2021

Landschappelijke structuur
Identiteitsbepalende factoren toegepast op het kavel van 30 ha.
Concept
Vlekkenplan
Profielen