Voedselbostuin Hoeksche Waard

Het terrein behorende bij deze woning beslaat bijna 3 hectare en bestaat uit een kruidenrijke weide met een aantal notenbomen, een hoogstamboomgaard en het terrein direct rond de woning. In het masterplan heeft elk van deze gebieden een nog duidelijkere eigen identiteit en functie gekregen en zijn deze beter met elkaar verbonden. De tuin rond de woning was, door de aanwezigheid van diverse haagelementen en bomen van wisselende conditie, ruimtelijk versplinterd met relatief weinig zonlicht. In het ontwerp is de woning veel meer centraal komen te liggen met een zonering van intensief direct rond de woning en toegangsweg tot extensief naar de randen. De natuurrijke omkadering is versterkt door toevoeging van inheemse beplanting in met name de struiklaag, waardoor ook de intimiteit van de tuin wordt versterkt. In de voedselbostuin staat een zeer divers assortiment aan eetbare beplanting, met rond de woning naast bomen en struiken ook een kruidlaag met veel sier- en ecologische waarde.

Ontwerp: 2021 – Uitvoering: voorjaar 2022 (fase 1)