Epskamp Landschap is in 2020 opgericht door Maarten Epskamp vanuit de intrinsieke behoefte om op een positieve manier bij te dragen aan de noodzakelijke nieuwe balans van de mens als onderdeel van haar natuurlijke omgeving.

Uitgangspunt is dat een goed ingerichte buitenruimte een overvloed aan ‘oogst’ te bieden heeft waaronder bijvoorbeeld voedsel, sociaal contact, schoonheid, natuurbeleving en rust. Hierdoor wordt het vanzelfsprekend om te delen met elkaar en is het logisch dat zowel voor de mens als voor de aarde goed wordt gezorgd, de drie ethische principes van de permacultuur.

Terugkerende thema’s in de ontwerpen van Epskamp Landschap zijn dan ook de verhouding tussen mens en natuur en de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en beleefd. De inrichting van de buitenruimte in de breedste zin van het woord weerspiegeld, en draagt bij aan, dit samenspel. In het landelijk gebied zijn bestaande boeren en ondernemende pioniers op zoek naar nieuwe manieren om de productie van voedsel te combineren met herstel van biodiversiteit en landschap. In de stedelijke omgeving wordt gezocht naar strategieĆ«n om de hoge druk op de beschikbare ruimte te integreren met de toevoeging en versterking van betekenisvol groen, ruimte voor spel en ontdekking en zelfvoorziening. Dit zijn de urgente opgaven van deze tijd waar Epskamp Landschap graag in positieve zin aan bijdraagt.

Door krachten te bundelen met gelijkgezinde partijen uit verschillende vakdisciplines staan we sterk en kan veel worden bereikt. Epskamp Landschap werkt graag samen met een netwerk van specialisten op het gebied van organisatie, (eetbare) beplanting, uitvoeringsvoorbereiding en aanleg. Als lid van de sociale Coƶperatie Ondergrond werkt Epskamp Landschap onder andere aan de totstandkoming van voedselbossen en eetbare siertuinen.